Disclaimer

 DISCLAIMER

 

Sebarang maklumat yang terkandung di laman blog www.ustazahsuziwan.com adalah benar semasa kandungan tersebut dimuat naik. Walaupun www.ustazahsuziwan.com   telah berusaha memastikan segala maklumat yang dipaparkan mutakhir dan benar, saya tidak dapat menjamin bahawa segala maklumat yang dipaparkan adalah mutakhir dan benar semasa diakses oleh anda. Oleh itu, anda adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang risiko yang timbul akibat maklumat yang diakses.

Saya tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan secara langsung atau tidak langsung akibat akses ke laman web ini. Saya telah berusaha memastikan bahawa semua pautan kepada sumber luar termasuk laman web, gambar, video dan lain-lain sumber yang dipautkan kepada laman blog www.ustazahsuziwan.com  adalah selamat untuk diakses. Walau bagaimanapun, saya tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan secara langsung atau tidak langsung akibat akses ke atas pautan luar melalui laman blog ini. Anda akan dimaklumkan apabila anda akan mengakses pautan luar daripada laman blog www.ustazahsuziwan.com  — [contoh akses pautan luar].

Sebarang pandangan, ulasan atau kenyataan yang ditinggalkan pengguna yang mengakses laman blog www.ustazahsuziwan.com  adalah atas kapasiti individu yang meninggalkan pandangan, ulasan atau kenyataan tersebut dan tidak mewakili pandangan, ulasan atau www.ustazahsuziwan.com  . Saya telah berusaha untuk memastikan laman blog www.ustazahsuziwan.com   sentiasa boleh diakses. Namun, saya tidak akan bertanggungjawab jika laman blog tidak boleh diakses akibat masalah teknikal yang diluar kawalan saya.

Adalah dimaklumkan, segala respon/maklumbalas/komen, mungkin akan mengambil sedikit masa untuk dibalas oleh saya. Sekiranya anda inginkan maklumbalas yang pantas, sebaiknya anda menghubungi saya melalui saluran/platform yang telah dinyatakan di bahagian – HUBUNGI SAYA.

 

DASAR HAK CIPTA

 Segala muat turun/naik semula ke laman/pautan lain adalah dibenarkan DENGAN IZIN saya selaku pemilik lama blog ini. Penyalahgunaan apa jua kandungan dari laman blog ini adalah tidak dibenarkan sama sekali. Saya selaku pemilik blog berhak untuk mengambil tindakan/melaporkan/mengemukakan sebarang  tindakan ke atas pengguna yang didapati melanggar terma & syarat yang telah dinyatakan.

  

KEMASKINI TERAKHIR

Sekiranya saya mengemaskini, meminda atau membuat sebarang perubahan pada laman web ini, perubahan tersebut akan disiarkan dengan jelas di sini. Saya selaku pemilik laman blog www.ustazahsuziwan.com   berhak untuk membuat sebarang pengemaskinian, meminda mahupun membuat sebarang perubahan pada paparan/kandungan/gambar yang telah diterbitkan bagi tujuan menambah baik kualiti laman web ini.

 

PERSETUJUAN

Dengan melayari/mengakses/menggunakan laman blog saya, anda dengan ini bersetuju dengan penafian dan terma-terma yang telah saya nyatakan di atas.

 

Yang benar,

Ustazah Suzi Wan

 

Previous Post Next Post